cropped-cropped-نشانه-png-اندیشکده-2.png

اندیشکده مشیر

مرکز مطالعات آینده پژوهی و سیاست گذاری

مفهوم توسعه فرهنگی
توسعه فرهنگی مقدم بر توسعه علمی، سیاسی و اقتصادی خواهد بود و در این صورت، جامعه در پی توسعه دچار انواع بحران‌ها نشده و سرعت رشد و پیشرفت جامعه بیشتر خواهد شد.
نگاشت، رکن اول آینده‌پژوهی
تحلیل روانشناختی معماری شهر اصفهان
سبک معماری شهر اصفهان، سهم عظیمی در چیزی که امروزه از آن به عنوان معماری اسلامی و ایرانی نام برده می‌شود داشته است.
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

حکمرانی

The influence of political systems on different dimensions of society

تأثیر نظام‌های سیاسی بر ابعاد مختلف جامعه ـ قسمت اول

در میان حوزه‌های متعدد مورد بررسی در جوامع بشری، موضوع حکمرانی از مهم‌ترین و مؤثر‌ترین مسائل در پیشبرد اهداف جوامع به شمار می‌آید و بسیاری از تمدن‌های کهن به واسطه نظام سیاسی قدرتمند خود توانسته‌اند نام خود را بر صفحه تاریخ ماندگار سازند.

مطالب بیشتر از حکمرانی

مدیریت تغییر

کوچینگ چیست؟

کوچینگ چیست؟

کوچینگ رابطه‌ای از جنس همکاری و مشارکت بین کوچ و مُراجع است. که در آن کوچ با همراهی کوچی در مسیر تفکر خلاقانه و نقادانه، او را ترغیب می‌کند تا توانایی‌های شخصی و حرفه‌ای خود را به شکوفایی برساند. بر همین اساس کوچینگ یعنی آزاد کردن توانمندی‌های بالقوه‌ی انسان‌ها. کوچینگ به رفع موانع فرد یا سازمان برای توسعه بر اساس پتانسیل‌های درونی می پردازد.

مطالب بیشتر از مدیریت تغییر

اجتماع و فرهنگ

مطالب بیشتر از اجتماع و فرهنگ

در جهانی پیچیده، در حال تغییر و به طور فزاینده مورد مناقشه، بنیاد کارنگی ایده‌های استراتژیک و تحلیل‌های مستقل تولید می‌کند، از دیپلماسی حمایت می‌کند و نسل بعدی محققان بین‌المللی را آموزش می‌دهد تا به کشورها و مؤسسات کمک کنند تا سخت‌ترین مشکلات جهانی را برطرف کنند و از صلح محافظت کنند.

شبکه ما متشکل از بیش از 150 متفکر و عامل از رشته ها و دیدگاه های مختلف در بیش از بیست کشور در سراسر جهان پراکنده شده است.

توصیه های اخیر برای سیاست گذاران

شبکه ملی محققان ما توصیه های عملی را برای رسیدگی به بزرگترین چالش ها به تصمیم گیرندگان ارائه می دهد. برخی از آخرین ایده های سیاست را در زیر بیابید.

 
The influence of political systems on different dimensions of society

تأثیر نظام‌های سیاسی بر ابعاد مختلف جامعه ـ قسمت اول

در میان حوزه‌های متعدد مورد بررسی در جوامع بشری، موضوع حکمرانی از مهم‌ترین و مؤثر‌ترین مسائل در پیشبرد اهداف جوامع به شمار می‌آید و بسیاری از تمدن‌های کهن به واسطه نظام سیاسی قدرتمند خود توانسته‌اند نام خود را بر صفحه تاریخ ماندگار سازند.
مطالب بیشتر را در بخوانید
What is liberalism?

ایدئولوژی لیبرالیسم قسمت اول

لیبرالیسم یک ایدئولوژی است که از جهان‌بینی مادی و فلسفی به وجود آمده و مجموعه‌ای از روش‌ها و تفکراتی است که به دنبال فراهم کردن آزادی بیشتر برای انسان‌ها است. آزادی در تفکر لیبرالیسم یک ارزش به شمار می‌آید که تمامی ابعاد و مسائل مختلف زندگی انسانی را تحت الشعاع قرار داده و بر آزادی تمام اقلیت‌ها، افراد و ملت‌ها تاکید دارد.
مطالب بیشتر را در بخوانید
individualism

ایدئولوژی لیبرالیسم – قسمت دوم

فردگرایی در کنار آزادی از ارکان اصلی لیبرالیسم به شمار می‌آید. در ایدئولوژی لیبرالیسم فرد از نظر هستی شناختی دارای اصالت است و سرچشمه تمامی ارزش‌ها، حقوق و معارف محسوب می‌شود.
مطالب بیشتر را در بخوانید
سیر تحول حکمرانی _ بخش اول (حکومت دموکراسی)

سیر تحول حکمرانی _ بخش اول (حکومت دموکراسی)

مطالب بیشتر را در بخوانید
سیر تحول حکمرانی _ بخش دوم (حکومت فرد بر مردم)

سیر تحول حکمرانی _ بخش دوم (حکومت فرد بر مردم)

مطالب بیشتر را در بخوانید
سیر تحول حکمرانی _ بخش سوم (حکومت‌ جمع بر مردم)

سیر تحول حکمرانی _ بخش سوم (حکومت‌ جمع بر مردم)

مطالب بیشتر را در بخوانید