مخاطب گرامی سلام…

افرادی که در جلسه معارفه طرح توسعه فرهنگی شرکت کرده اند مجاز به تکمیل فرم زیر می باشند.
در انتهای این فرم باید مدارک خود که شامل: کارت ملی (پشت و رو)، صفحه اول شناسنامه، یک قطعه عکس پرسنلی و آخرین مدرک تحصیلی است را بارگذاری کنید در غیر اینصورت ثبت نام شما به صورت کامل اتفاق نخواهد افتاد.

لطفاً تصاویر مدارک خود که شامل: کارت ملی (پشت و رو)، صفحه اول شناسنامه، یک قطعه عکس پرسنلی و آخرین مدرک تحصیلی خود، را از طریق دکمه زیر بارگذاری کنید