کوچینگ چیست؟

تعریف کوچینگ برای تعریف کوچینگ نظرات بسیار متفاوت، و بعضا متناقضی وجود دارد. برخی آن را یک علم مستقل و

بیشتر بخوانید

تفاوت کوچینگ و منتورینگ

تفاوت کوچینگ و منتورینگ برای بسیاری از افراد غیر واضح و مبهم بوده تا جایی که در بسیاری از موارد

بیشتر بخوانید

تاریخچه کوچینگ و منتورینگ

کوچینگ از دیرباز تا کنون بشر در طول تاریخ و به جهت نیاز به مقابله با مشکلات ، همیشه در

بیشتر بخوانید

مفهوم توسعه فرهنگی

در گذشته‌های بسیار دور، جوامع بشری در شرایطی به سر می‌بردند که بزرگ‌ترین دغدغه آن‌ها غلبه بر محیط بود. پس

بیشتر بخوانید