cropped-cropped-نشانه-png-اندیشکده-2.png

اندیشکده مشیر

مرکز مطالعات آینده پژوهی و سیاست گذاری

اندیشکده مشیر

بخش آموزش به توضیح و تفسیر تحول آموزش و پرورش در طول تاریخ با عناوین زیر پرداخته است: ۱- سیر

بخش آموزش به توضیح و تفسیر تحول آموزش و پرورش در طول تاریخ با عناوین زیر پرداخته است: ۱- سیر

گام نخست در اجرای هر برنامه‌ای؛ تفکیک ابزار، ارزش و هدف آن می‌باشد. همان‌طور که از معنی لغوی ابزار برمی‌آید؛

. اومانیسم انسان را در مرکز توجه قرار می‌دهد و صرف‌نظر از خالق او تمامی امور را متوجه خود انسان