دسته: اجتماعی-فرهنگی

مفهوم توسعه فرهنگی

در گذشته‌های بسیار دور، جوامع بشری در شرایطی به سر می‌بردند که بزرگ‌ترین دغدغه آن‌ها غلبه بر محیط بود. پس از آن و با رشد دانش و ظهور امکانات، بشر…

هراس اجتماعی

هراس اجتماعی در علم روانشناسی نوعی اختلال روانی در حوزه فردی است که به شکل ترس از حضور در مکان‌های عمومی بروز پیدا می‌کند. اما در علم جامعه‌­شناسی این شکل…

ویژگی‌ها و آسیب‌های فرهنگی

در نوشتار پیشین به بررسی مفهوم فرهنگ از دید نظریه‌پردازانی همچون سایمون ماندی (Simon Mundy)، ریموند ویلیامز (Raymond Williams)، مارگارت آرچر (Margaret Archer) و غیره پرداختیم و ابعاد مختلف فرهنگ…

ویژگی‌های توسعه فرهنگی

هرچند که بر اساس تعاریف یونسکو یکی از بارزترین ویژگی‌های توسعه فرهنگی خلق ارزش و هنجارهای مناسب است، اما به نظر می‌رسد توسعه فرهنگی مد نظر پژوهشگران یونسکو بیشتر به…

مفهوم توسعه فرهنگی

در گذشته‌های بسیار دور، جوامع بشری در شرایطی به سر می‌بردند که بزرگ‌ترین دغدغه آن‌ها غلبه بر محیط بود. پس از آن و با رشد دانش و ظهور امکانات، بشر…