cropped-cropped-نشانه-png-اندیشکده-2.png

اندیشکده مشیر

مرکز مطالعات آینده پژوهی و سیاست گذاری

اندیشکده مشیر

در سال‌های اخیر تحقیقات زیادی بر روی هوش و انواع مختلف آن صورت‌گرفته است. مهم‌ترین دستاورد این تحقیقات پی بردن

در سال‌های اخیر تحقیقات زیادی بر روی هوش و انواع مختلف آن صورت‌گرفته است. مهم‌ترین دستاورد این تحقیقات پی بردن

تاریخ بشر نشان می‌دهد تمایل انسان‌ها از همان ابتدای خلقت به سمت زندگی اجتماعی بوده و هست و بعضی از

هشت سال ابتدای زندگی هر شخص مهمترین و تاثیرگذارترین زمان در شکل‌گیری شخصیت اوست. انسان در این سال‌ها بیش از