اصول تصمیم سازی و تصمیم گیری

تصمیم سازی چیست؟ در دنیای کنونی به جهت پیچیدگی بیش از پیش امور و به هم پیوستگی و وابستگی تصمیم

بیشتر بخوانید

مفهوم توسعه فرهنگی

در گذشته‌های بسیار دور، جوامع بشری در شرایطی به سر می‌بردند که بزرگ‌ترین دغدغه آن‌ها غلبه بر محیط بود. پس

بیشتر بخوانید