cropped-cropped-نشانه-png-اندیشکده-2.png

اندیشکده مشیر

مرکز مطالعات آینده پژوهی و سیاست گذاری

اندیشکده مشیر

تصمیم سازی چیست؟ در دنیای کنونی به جهت پیچیدگی بیش از پیش امور و به هم پیوستگی و وابستگی تصمیم

تصمیم سازی چیست؟ در دنیای کنونی به جهت پیچیدگی بیش از پیش امور و به هم پیوستگی و وابستگی تصمیم

. سه ابزار مهم در ترسیم زمان: پیشینه مشترک (Shared History)، مثلث آینده (Futures Triangle)، و دورنمای آینده (Futures Landscape).

در گذشته‌های بسیار دور، جوامع بشری در شرایطی به سر می‌بردند که بزرگ‌ترین دغدغه آن‌ها غلبه بر محیط بود. پس