برچسب: اندیشکده مشیر

چگونگی کارکرد اندیشکده‌ها

می‌توان گفت: یکی از کارکردهای رایج اندیشکده‌ها، ابداع و ترویج ایده‌هایی است که ممکن است به‌­لحاظ سیاستی در کوتاه­‌مدت اجرا و عملیاتی نشوند، اما به‌­تدریج، مورد پذیرش جامعه موردنظر قرار…