برچسب: اندیشکده ها – مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تفاوت اندیشکده و پژوهشکده

با رشد بیش از پیش تعداد اندیشکده‌ها، این تفکر که ماهیت اندیشکده چیست و چه کاربردی در جامعه دارد، باعث بروز آراء و نظریات بی‌شماری می‌شود که همگی یک ریشه…