اندیشکده تدبیر آب ایران

تاریخچه اندیشکده تدبیر آب ایران با توجه به وضعیت کنونی منابع آب و رویه‌ها، سازوکارها و ساختارهای ناکارآمد در مدیریت

بیشتر بخوانید

اندیشکده دیاران

مهاجرت پدیده‌ی قرن بیستم و بیست و یکم است. آدم‌ها در چند دهه‌ی اخیر بیش از هر دوره‌ای در تاریخ

بیشتر بخوانید

اندیشکده روابط بین‌الملل

درباره اندیشکده: اندیشکده روابط بین‌الملل، مؤسسه‌ای مطالعاتی است که با هدف تحقق آرمان‌های ایران دانش‌بنیان در چشم‌انداز ۱۴۰۴، توسط سید

بیشتر بخوانید