برچسب: بررسی اجمالی نظام آموزشی کشور

بررسی اجمالی نظام آموزشی کشور

گام نخست در اجرای هر برنامه‌ای؛ تفکیک ابزار، ارزش و هدف آن می‌باشد. همان‌طور که از معنی لغوی ابزار برمی‌آید؛ ابزار وسیله‌ایی است برای رسیدن به یک ارزش. ابزارها بسته…