برچسب: تفاوت بین اندیشکده و پژوهشکده از شش منظر(گزارش کامل)

تفاوت اندیشکده و پژوهشکده

با رشد بیش از پیش تعداد اندیشکده‌ها، این تفکر که ماهیت اندیشکده چیست و چه کاربردی در جامعه دارد، باعث بروز آراء و نظریات بی‌شماری می‌شود که همگی یک ریشه…