برچسب: توسعه فرهنگ

مفهوم توسعه فرهنگی

در گذشته‌های بسیار دور، جوامع بشری در شرایطی به سر می‌بردند که بزرگ‌ترین دغدغه آن‌ها غلبه بر محیط بود. پس از آن و با رشد دانش و ظهور امکانات، بشر…