برچسب: خلاصه ی کتاب راهنمایی برای خودباوری زنان

خودباوری مادران

یکی از مهمترین رموز پیشرفت و موفقیت انسان‌ها خودباوری است. هنگامی که افراد به ضعف‌ها و نقاط قوت خود اشراف پیدا کرده و توانایی‌های خود را باور کنند یعنی در…