برچسب: سیر تحول حکمرانی (بخش هشتم)

سیر تحول حکمرانی (بخش هشتم)

. بیکن آراء و نظریات فلسفی خود پیرامون حکومت و حکمرانی را در کتابی تحت عنوان «آتلانتیس نو» مطرح می‌کند. . مهم‌ترین مسأله در فلسفه سیاسی بیکن، خودکفایی اقتصادی است.…