برچسب: طرحواره

تست طرحواره درمانی

 اگر برای پاسخ دادن خاطر جمع نیستید بر پایه چیزی که احساس می‌کنید پاسخ دهید نه بر اساس آنچه فکر می‌کنید درست است. برای هریک از سوالات زیر یکی از…