cropped-cropped-نشانه-png-اندیشکده-2.png

اندیشکده مشیر

مرکز مطالعات آینده پژوهی و سیاست گذاری

نقش زنان در دنیا

روانشناسی

نقش زنان در ارتقاء سطح فکری خانواده

تاریخ بشر نشان می‌دهد تمایل انسان‌ها از همان ابتدای خلقت به سمت زندگی اجتماعی بوده و هست و بعضی از

Read More
روانشناسی

نقش زنان در مدیریت بحران خانواده

خانواده یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی است که تأثیر زیادی بر شاکله‌ی کلی اجتماعات دارد. خانواده نظام پویایی است که

Read More