برچسب: ویژگی‌ها و آسیب‌های فرهنگی

ویژگی‌ها و آسیب‌های فرهنگی

در نوشتار پیشین به بررسی مفهوم فرهنگ از دید نظریه‌پردازانی همچون سایمون ماندی (Simon Mundy)، ریموند ویلیامز (Raymond Williams)، مارگارت آرچر (Margaret Archer) و غیره پرداختیم و ابعاد مختلف فرهنگ…